Zaawansowany Email Marketing w Estyl.pl

Newsletter sprzedażowy

Regularne kampanie o charakterze sprzedażowym to stały strumień przychodu i podstawa bardziej zaawansowanych działań email marketingowych, marketing automation oraz lead generation.

Segmentacja

Klient otrzymujący content dopasowany do jego indywidualnych preferencji to Klient, który kupuje częściej i więcej. Przynosząca wymierne rezultaty segmentacja może opierać się na tak małych zabiegach jak kilka wersji tematu dla tej samej wiadomości lub na tak dużych jak całkowicie odrębna i asynchroniczna komunikacja do poszczególnych segmentów.

Testy A/B

Przy okazji wielu kampanii testujemy kilka wariantów wybranych elementów. Może to być temat, główna kreacja lub coś tak z pozoru nieznaczącego, jak kolor użyty w call-to-action. Dzięki temu pozyskujemy bezcenną wiedzę i poprawiamy szczegóły poprawiając wyniki o kolejne punkty procentowe.

Wiadomości transakcyjne

Proces transakcyjny wymaga przemyślanej komunikacji po to aby zdobyć zaufanie Klienta. Użytkownik, który czuje się bezpiecznie i pewnie - jest bardziej lojalny i prawdopodobnie poleci sklep swoim znajomym.Optymalizacja procesu susbkrypcji

Dla szybkiego wzrostu bazy


Chcesz sprawdzić jakie techniki email marketingowe pomogą efektywności Twojego sklepu? Umów się na kilkutygodniowy pilotaż obsługi email marketingowej i zobacz ile dodatkowej sprzedaży uda Ci się wygenerować.