Polityka antyspamowa

Jako Sendingo podchodzimy do polityki antyspamowej bardzo poważnie. Kiedy rejestrujesz się w naszym systemie zobowiązujesz się przestrzegać regulaminu, a także niniejszej polityki antyspamowej.

Bezpośrednia zgoda odbiorcy wiadomości jako podstawa Twoich wysyłek.

Oczywiście jeśli zamierzasz wysyłać swoje wiadomości w zgodzie z prawem ustanowionym przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych, to bardzo dobrze, jednak to nie wszystko. W Sendingo wymagamy, aby każdy odbiorca Twoich przesyłek wcześniej wyraził bezpośrednią (nie domniemaną) zgodę na otrzymywanie przesyłek od Ciebie. Jest to konieczne, ponieważ nawet jeśli wysyłasz wiadomości zgodnie z prawem jest to SPAM zawsze wtedy, gdy adresat nie wyraził zgody na otrzymanie wiadomości na dany temat.

W związku z powyższym zanim wyślesz jakąkolwiek wiadomość z Sendingo, musisz otrzymać od swoich adresatów zgodą w jednej z poniższych form:

  • zgoda wyrażona poprzez własnoręczne zapisanie się do newslettera poprzez formularz na Twojej stronie internetowej
  • zgoda na otrzymywanie wiadomości w danym temacie wyrażona poprzez kliknięcie pola typu checkbox w innym formularzu (np. formularzu rejestracyjnym w Twoim serwisie, konkursie lub sklepie internetowym).
  • zgoda Twoich Klientów, którzy w rzeczywistości dokonali z Tobą transakcji.
  • zgoda osób, którzy osobiście przekazali Ci swoje dane kontaktowe oczekując wiadomości od Ciebie

Podsumowując, możesz wysyłać wiadomości z Sendingo tylko tym osobom, które osobiście i bezpośrednio zgodziły się otrzymywać wiadomości od Ciebie. Pod żadnym pozorem nie możesz się tego domyślać ani zakładać jeśli nie dostałeś na to oficjalnej zgody adresata.

W jakich sytuacjach nie możesz wysłać adresatowi wiadomości

Nie możesz wysyłać wiadomości tym adresatom, którzy nie zgodzili się na otrzymywanie e-maili od Ciebie, czyli m.in. w następujących typowych sytuacjach:

  • gdy otrzymałeś adresy z zakupionej bazy kontaktów, nawet jeśli jej dostawca twierdzi, że dane nabyte są legalne i posiada on pozwolenie. Pozwolenie musisz otrzymać osobiście.
  • gdy sam zgromadziłeś adresy z własnych źródeł np. z Internetu nie posiadając jednoznacznego pozwolenia adresatów

Co musi zawierać e-mail wypuszczony z Sendingo?

Każdy e-mail wysłany z Sendingo musi zawierać następujące elementy:

Metodę wypisania się z listy

Jest nią u nas link służący do wypisania się z listy. Jeśli usuniesz ten link, zostanie on dodany przez system automatycznie. Po kliknięciu linka subskrybent zostaje automatycznie usunięty z bazy adresowej.

Nadawcę i adres pocztowy

Każdy e-mail musi być podpisany w stopce przez podmiot, który go wysyła. Musi być także podany dokładny adres firmy celem identyfikacji. Jeśli wysyłasz dla swojego klienta, musisz podać w stopce jego nazwę i adres.

Opisowy nagłówek i tytuł wiadomości

Pole "From" ("Od") i "Reply to" ("Odpowiedz do") muszą zawierać nazwę jasno identyfikującą Twoją firmę lub firmę Twojego klienta jako nadawcę. Temat musi także jasno opisywać czego dotyczy wiadomość i nie może mylić adresata co do faktycznego tematu i zawartości wiadomości.

Pogwałcenie polityki antyspamowej

Nie możesz wysyłać wiadomości niechcianych przez Twoich adresatów. Wiadomości nie mogą także zawierać wulgarnych ani nielegalnych treści. Sendingo nie może być podpisane jako nadawca wiadomości ani jako podmiot odpowiedzialny za wysłane wiadomości. Nie możesz także podpisywać stron reklamowych przez Twoje wysyłki jako "Sendingo". Adres Sendingo nie może także zostać użyty w nagłówkach wysłanych wiadomości.

Jeśli nie masz zgody odbiorców a mimo to wysyłasz dowiemy się o tym. Bazy adresowe zawierające adresy, których właściciele nie zgodzili się na otrzymywanie wiadomości od Ciebie będą generowały wiele odbić i zgłoszeń Twoich wysyłek jako SPAM.

Każde pogwałcenie niniejszej polityki antyspamowej czy regulaminu będzie skutkowało wydaniem ostrzeżenia lub usunięciem konta użytkownika i zablokowaniem aktualnych kampanii. Jeśli w wyniku opisywanych działań system lub właściciele Sendingo zostaną narażeni na straty, właściciele Sendingo będą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Kontakt

Jeśli masz pytania odnoście polityki antyspamowej lub chciałeś zgłosić, że użytkownik Sendingo wysyła SPAM lub dopuścił się innego działania łamiącego założenia niniejszej polityki, napisz do nasz lub zadzwoń:

E-mail: abuse@sendingo.pl

Telefon: +48 693 54 32 61