Zarządzanie listą kontaktów

Import, eksport i edycja kontaktów

Jeżeli posiadasz kontakty w postaci pliku CSV możesz je bez problemu importować do Sendingo.

Aby importować kontakty przejdź do panelu importu kontaktów klikając na przycisk Importuj w zakładce subskrybenci.

Import KontaktówPanel importu kontaktów zawiera historię wszystkich naszych operacji importu danych kontaktowych do systemu. Historia ta zawiera krótkie podsumowanie importu – ilość danych, jakie udało się importować i dodać do systemu, status importu, błędy importu.

Aby importować dane z pliku klikamy w przycisk Import z pliku.

Import kontaktów - krok 2

Import kontaktów - krok 2 - objaśnienie

Formularz importu subskrybentów wymaga od nas określenia kilku parametrów importu takich jak:

– Separator – oznacza on znak, którymi kolejne kolumny danych są oddzielone od siebie.

Pamiętaj!
Plik CSV składa się z danych oddzielonych od siebie określonym separatorem, a poszczególne wpisy znajdują się w osobnych wierszach.Jeżeli nie jesteś pewien jakim znakiem oddzielone są kolumny w Twoim pliku, pozostaw opcję „automatycznie”. System postara się odgadnąć to za Ciebie.

– Dodaj do list – możemy zdefiniować, do jakich grup importowani subskrybenci mają zostać automatycznie przypisani.

– Co zrobić, gdy import napotka na duplikat subskrybenta istniejący już w naszej bazie danych:

  • możemy pominąć,
  • skasować istniejący wpis i nadpisać importowanym,
  • pozostawić duplikat.

Historia importów

Importowany plik jest widoczny w liście historii importów, która informuje nas o postępie importu (status) oraz o statystykach importu – ile dodano nowych adresów, ile pozycji odrzucono.

Po przetworzeniu przez system pliku nowi subskrybenci automatycznie pojawią się na liście naszych subskrybentów.

Eksportowanie kontaktów

Eksportowanie subskrybentów jest równie proste jak import. Aby eksportować subskrybentów zaznaczamy interesujące nas kontakty, które chcemy eksportować, a następnie klikamy w przycisk eksport.

Eksportowanie kontaktów

Plik eksportu zostanie zapisany na naszym dysku. Tak eksportowany plik możemy swobodnie importować do innych programów takich jak np. Excel.

Edycja istniejącego kontaktu

Zaimportowane, bądź ręcznie dodane kontakty w każdej chwili można edytować. Wystarczy kliknąć ikonę „ołówka” na liście kontaktów, a pojawi się formularz edycji, na którym można dokonać wszystkich zmian.

Edycja kontaktu