Posts tagged with ‘gif’

  • Wykorzystanie animacji w newsletterach

    Ciekawym pomysłem na uatrakcyjnienie wyglądu newslettera oraz minimalizację wykorzystanego miejsca jest animacja. Przykładem praktycznego wykorzystania takiego rozwiązania może być...

    Read more
    0